Aliqua, specialist in communicatie

T 06 171 064 68

 

Vlot schrijven, hoe doe je dat?


Met een vlotte pen schrijven… hoe doe je dat? Die vraag wordt me regelmatig gesteld. Voor het gemak ga ik ervanuit, dat jij ook graag zo zou willen schrijven en wil weten hoe. Als dat zo is, dan moet ik je allereerst waarschuwen. ‘Vlot schrijven’ vergt oefening. Met de tips in dit artikel help ik je op weg.

 

Schrijf zoals je praat

Als ik met managers of ondernemers praat over het schrijven van een tekst, dan vertellen ze me vaak dat ze dat zelf niet kunnen, omdat ze het niet goed kunnen verwoorden. Om vervolgens na één interviewvraag exact te zeggen wat ze te bieden hebben en hoe ze hun klanten daarmee helpen. In perfect logische taal. Stof tot nadenken, nietwaar? Want precies die woorden vormen de kern. Alle opsmuk is eruit. Je hoeft het maar precies zo te noteren en je hebt een begin. Persoonlijk heb ik dan ook niks met (hoogdravende) bijvoeglijke naamwoorden als geavanceerde, ergonomische, hoogstaande, kwalitatief hoogwaardige en productieve. Die woorden zijn hol, zeggen niets vanuit het hart. Mensen lezen erover heen en verliezen hun aandacht. Schrijf dus zoals je praat. Dat spreekt boekdelen!

 

De kunst van het weglaten

Schrijven is schrappen, wordt weleens gezegd. En zo is het. Je kan nog zo trots zijn op die ene prachtige passage die je hebt geschreven; als die niets toevoegt; laat hem weg. En ja: ‘killing your darlings’ doet pijn. Sterk jezelf met de gedachte dat het een goed doel dient.

 

Wissel kort en lang af

De mens houdt van contrast. Dat zie je overal om je heen. Een stad heeft hoogbouw en laagbouw, een bos bloemen heeft lange en korte stelen, een magazine heeft grote koppen en kleine hoofdtekst. Zo werkt dat ook met zinnen. Zorg voor een prettig ritme door korte zinnen af te wisselen met langere zinnen.

 

Gelaagd schrijven en opdelen

Begin met een inleiding, die de lezer vertelt wat hij kan verwachten van jouw tekst of boek. Welke onderwerpen komen aan bod en wat levert het de lezer op? Werk de onderwerpen daarna verder uit. Geef elke alinea een koptekst, zodat de lezer ‘hapklare brokken’ gepresenteerd krijgt. Dat leest lekker.

 

Breek (soms) met de regels

Met deze uitspraak bedoel ik niet dat je de taalregels aan je laars moet lappen om een leuke tekst te maken. In tegendeel: taalfouten in teksten zijn storend. Ze halen het imago van een bedrijf omlaag. Wel durf ik te beweren dat je soms een beetje buiten de kaders mag treden. Een zin beginnen met het woord ‘En’ bijvoorbeeld, dat is tegen de regels, maar wel zeer verfrissend. En vlot. En dat is wat we willen.

 

Zuinig met uitroeptekens!!!!!!!!

Hoe storend vind jij al die uitroeptekens achter de kop van deze alinea? Juist, dat dacht ik al. Meerdere uitroeptekens achter één woord plaatsen is dus uit den boze, want het komt dwingend over. Een uitroepteken kán een geschenk uit de hemel zijn om een tekst te verlevendigen, maar dit principe werkt alleen als je het spaarzaam doet. Houd het op een maximum van één uitroepteken per alinea en drie per pagina. Plaats het laatste uitroepteken bij voorkeur aan het eind van je artikel om de allerlaatste zin kracht bij te zetten.

 

Laat je tekst door iemand lezen

Heb je de tekst klaar en is hij helemaal naar je zin? Laat hem dan nog even door iemand lezen voordat je hem de wereld in stuurt. Zelfs professionele copywriters doen dit, want twee zien meer dan één.

 

Wil je jouw tekst door mij laten lezen en beoordelen? Bel of mail me!

 

Monique Neven

 

T 06 171 064 68